Vizita comandantului Brigăzii NATO SUA

Data publicării: 
04/27/2023
„Ar trebui să fim ceasornicari, nu cei care spun cat este ceasul.”, a menționat COL Troy ALEXANDER, comandantul Brigăzii NATO SUA, care a vizitat sediul nostru pe 26 aprilie.
 
Brigada NATO - SUA desfășoară pregătirea militarilor și familiilor acestora înainte de misiune, asigură spirjinul logistic, gestionează resursele umane și oferă asistență administrativă în locațiile de dislocare, asigurând în acest fel militari pregătiți și rezistenți, dezvoltând viitori lideri și menținând parteneriate comune și multinaționale pentru a consolida o Alianță în plină dezvoltare.
 
În cadrul vizitei, comandantul NFIU ROU, colonelul Tiberiu COJOCARU, a evidențiat statutul actual, rolurile și responsabilitățile unității noastre, urmate de discuții fructuoase privind viitoarea cooperare între reprezentanții USANATO BDE și NFIU ROU.
 
Această întâlnire ne-a oferit oportunitatea de a învăța despre capacitățile celuilalt, de a ne consolida cooperarea și de a ne alinia eforturile pentru pace și securitate în cadrul Alianței.